ORIGINÁLNÍ HUDEBNÍ DIVADLO PRAHA

PAVEL HORÁČEK

PAVEL HORÁČEK se narodil 11. dubna 1955 v Opavě. Spontánní, dravý talent Pavla Horáčka upoutal pozornost už v roce 1974, když devatenáctiletý posluchač ročníku konzervatoře ve třídě svého otce zasloužilého umělce Jaroslava Horáčka zpíval Kecala v první verzi Prodané nevěsty, kterou konzervatoř nastudovala v Roce české hudby. Zdědil po otci všechno: zjev, hlasový obor, herecký talent – ale také dar být uměleckou individualitou, a tak se brzy od velkého vzoru odpoutal směrem k osobitému projevu. V době studia získal v roce 1975 1. cenu v Dvořákově soutěži v Karlových Varech a k tomu zvláštní uznání za interpretaci Dvořákovy písně, 1. cenu v soutěži československých konzervatoří, v roce 1977 přivezl 3. cenu z mezinárodní pěvecké soutěže v Ženevě, 3. cenu v Mezinárodní soutěži v Mnichově získal v roce 1980 už jako sólista opery Národního divadla. Jím se stal roku 1978, ve svých 23 letech, dva roky po absolutoriu. Zahraniční stáže – v Sieně u prof. Giorgia Favareta a v Salzburgu u prof. Ettora Campogallianiho – podpořily prudký rozvoj jeho talentu.

V jeho repertoáru jsou nejčastěji zastoupeny role z díla B. Smetany – Bonifác (Tajemství), Budivoj (Dalibor), Chrudoš (Libuše), Rarach (Čertova stěna).

Ze světového repertoáru je to dále Mozartův Figaro a Don Giovanni, Gounodův Mefisto, Weberův Kašpar a Bartókův Modrovous. Soudobá tvorba je zastoupena postavou Hrbáče v opeře Podivuhodné dobrodružství Arthura Rowa od Ivana Jirko.

Ve většině těchto rolí vystoupil i na zahraničních scénách, většinou v rámci uměleckých zájezdů opery Národního divadla v Praze např. (SSSR, Moskva – Budivoj, NSR – Figaro, Dor Giovanni- Japonsko 1985), ale také jeho host významných scén a pódií (např. Státní opera Berlín, NDR – Figaro, Carnegie Hall, New York, v koncertním provedení Smetanovy Libuše jako Lutobor s Gabrielou Beňačkovou, při prvním uvedení tohoto díla v zahraničí s dalšími americkými sólisty). Vedle své jevištní činnosti se věnuje také soustavně písňové tvorbě jak v tuzemsku (písňový koncert v rámci Pražského Jara 1981, na Mezinárodní tribuně mladých umělců), tak také za hranicemi, a to na zájezdech do SSSR , Francie, Itálie, NSR při Festivalu mladých umělců v Bayreuthu, ať již jako sólista anebo s Komorním orchestrem Pražské konzervatoře.Často účinkuje s našimi orchestry – SOČR Praha (ve studiu i na koncertech – Šostakovičova 13 a 14 symfonie, Berliozovo Faustovo prokletí), FOK Praha, Filharmonie Ostrava, Olomouc, Zlín a Slovenská filharmonie.

29. 10. 1987 zpíval titulní roli Dona Giovanniho ve Smetanově divadle k 200 výročí premiéry v Praze pro čs. televizi a rozhlasové stanice OIRT.

Originální hudební divadlo Praha

Telefonická rezervace:

mobil: +420 603 822 285

Podle Lomu 27
150 00 Praha 5

mobil: +420 603 822 285
e-mail : ohdp@volny.cz