ORIGINÁLNÍ HUDEBNÍ DIVADLO PRAHA

KUDELÁSEK Pavel – housle

Nar. 1962 je absolventem Pražské konzervatoře v houslové třídě profesora Jaroslava Foltýna a Akademie múzických umění v Praze ve třídě profesora Antonína Moravce. Studium si doplnil na kurzech u prof. Kato Havas.

Je zván do porot domácích i mezinárodních soutěží a k vedení mistrovských kurzů.

Věnuje se sólové a komorní hře, byl členem řady významných souborů (Český komorní orchestr, Dvořákovo kvarteto, Pro Arte Antiqua, Musica lyrica nova), spolupracoval s Českým nonetem. Momentálně působí jako primárius kvarteta Apollon a je členem Stamicova tria. Nahrává pro Český rozhlas a pro Českou televizi.

Spektrum jeho hudebních aktivit doplňuje oblast kompozice, kde se po studiu na pražské AMU u prof. Dr. Karla Risingera výrazněji projevil ve skladbách houslových (Archaická suita, Kaleidoscope), duchovních (Missa sine nomine, Žalmové zpěvy, Requiem) a komorních (Miniquartet).

Originální hudební divadlo Praha

Telefonická rezervace:

mobil: +420 603 822 285

Podle Lomu 27
150 00 Praha 5

mobil: +420 603 822 285
e-mail : ohdp@volny.cz