ORIGINÁLNÍ HUDEBNÍ DIVADLO PRAHA

Noc s Mozartem

Volná historická rekonstrukce příběhu W.A. Mozarta a Josefíny Duškové ze 3. listopadu 1787 o tom, jak na Bertramce vznikla slavná árie „Bella mia fiamma, addio!“. V nevšedním představení zazní mimo jiné slavné árie z oper Don Giovanni, Figarova svatba a skladby starých českých mistrů – Mozartových společníků.
Místo konání

Villa Bertramka – Letní sídlo manželů Duškových (zpěvačky Josefíny a skladatele Františka Xavera) ze 17. století s romantickou zahradou. Místo komponování a pobytů W. A. Mozarta v Praze se vzácnými exponáty, centrum kulturního dění a cíl tisíců návštěvníků Prahy z celého světa.
Obsah

Vynikající zpěvačka, paní Josefína Dušková, vzpomíná – po smrti svého manžela, Skladatele Františka Xavera Duška – na nezapomenutelné okamžiky, strávené tady na Bertramce, ve společnosti Wolfganga Amadea Mozarta. Právě tady dokončil předehru k Donu Giovannimu, árii Masetta, Zastaveníčko… Právě tady se chvěl trémou v očekávání, jak jeho dílo dopadne a bylo to právě tady, kde oslavoval úspěchy, které mu přinesla jeho první čtyři pražská představení opery Don Giovanni. Stejně jako 3. listopadu 1787 i dnes společně posloucháme hudbu a pijeme šampaňské…

Josef Mysliveček – Trio pro dvoje housle a bas

Pojďme znovu prožít ten listopadový večer : Josefína čte Mozartovi oslavnou kritiku na premiéru Dona Giovanniho, připomíná nervózní atmosféru zkoušek a využívá chvíle, kdy si Dušek zdřímne, aby předvedla, jak Wolfgang učil Zerlinu „se opravdu leknout “ . Vzápětí si všimne notového sešitu na Duškových kolenou a uchýlí se k malé lsti …

Leopold Koželuh – Italské arietty – IV. úryvek

Když Mozart slyší zpívat árie svého největšího soka u vídeňského dvora, Koželuha, dostane vztek. Tak chladná hudba pro zpěvačku s takovým žárem? A tak Josefíně slíbí, že pro ni složí árii, ale nikoli zadarmo. Paní domu odpoví na Wolfgangovy narážky dvojsmyslně : „smím vám nabídnout …. hezkou…. sladkou …. árii od Mozarta ?! “

Wolfgang Amadeus Mozart – Figarova svatba,árie Cherubína ze 2. jednání – Voi che sapete

Jan Křtitel Jiří Neruda – Trio G dur pro violu d’amore, housle a bas

Wolfgang Amadeus Mozart – Don Giovanni – Zastaveníčko

Skladatele popudí, že se v jeho přítomnosti Josefíně dvoří někdo jiný, a co víc, zpěvem jeho Zastaveníčka. Brzy však přijde na to, že se mýlí. To jen zpěvák Maestro Croce se přichází Mozartovi představit, protože by i on rád dostal roli Dona Giovanniho.

Wolfgang Amadeus Mozart – Figarova svatba, árie Figara z 1. jednání – Non piú andrai

Wolfgang Amadeus Mozart – Don Giovanni – árie Giovanniho z 1. jednání – Fin ch’han dal vino

Wolfgang Amadeus Mozart – Don Giovanni – duet Zerliny a Giovanniho – La ci darem la mano

Mozart si odchází popovídat s Crocem o Donu Giovannim a Josefína zavolá manžela a hudebníky, aby hráli Duškovo Trio pro klavír a smyčce

František Xaver Dušek – Trio D dur pro klavír a smyčce

Paní Dušková neskrývá obdiv ke svému manželovi jako k hudebníkovi, ale teď se mu svěřuje, že ji zneklidňuje Mozart, který spěchá zpátky do Vídně, aby tam usiloval o místo dvorního kapelníka po Gluckovi a uvedl Dona Giovanniho ve vídeňské opeře. Všichni jsou přesvědčeni, že nemůže od vídeňských intrikánů čekat nic dobrého. Mozart jim skočí do řeči – ano, chce ukázat Vídni své skutečné kvality. “ Problém je v tom,že rozhodující vídeňské osoby jej znají až příliš dobře „, odpovídá paní Josefína a požádá manžela, aby zařídil v kuchyni šálek kávy pro Wolfganga.

Kdy s Mozartem osamí, uchýlí se k nové lsti, aby konečně získala svou árii. Ví, že Wolfgang má už připravený text ( je to árie Titana z opery Nicolla Jomelliho – Cerere placata ), podaří se jí ho přesvědčit, aby šel do salónu, zamyká za ním dveře a nedovolí mu odejít, dokud nenapíše zmíněnou skladbu. Zatímco překvapený Mozart skládá v salónu árii, najde paní Dušková zmíněné libreto a vyhledá Titanův zpěv… Ta podoba jejich vztahu, Mozartů odjezd… Je to jen náhoda ?

Árii složil velice rychle, ale zpěvačka ji nedostane, nezazpívá-li ji z listu bez jediné chybičky. Josefína zpívá:

Wolfgang Amadeus Mozart – Bella mia fiamma, addio ! – velká dramatická scéna a árie.

Bylo to skutečně velice obtížné zazpívat z listu všechna úskalí skladby, které pro ni Mozart nastražil. Rozloučení však bylo ještě mnohem těžší …

Dnes ale nebuďme smutní. Odevšad je tu slyšet Mozartova hudba a ta vždycky přece přináší tak nádhernou atmosféru …

Ciťte se tu, přátelé, tak dobře jako tehdy Wolfgang Amadeus Mozart.
Osoby a obsazení

W. A. Mozart
David Schneider, Petr Šimák, Jiří Heřman
Josefína Dušková
Renée Nachtigallová, Ivana Šaková, Jana Barbara Hein
F. X. Dušek
prof. Karel Hron, prof. Jaroslav Kolář, prof. Karel Prokop
Maestro Croce
Vratislav Kříž, Pavel Horáček, Zdeněk Harvánek, Pavel Klečka, Zdeněk Musil
Arco Collegium
Jiří Šimáček, Martin Kos, Dagmar Krejčí, Jaroslav Kořán, Alexander Belek, Jaroslav Šimáček, Jaromír Šrěpán, Karel Šedivý, Marek Vávra
Majordomus
Antonín Skalický
Lokaj
Jaroslav Kunst, Milan Školník, Václav Bláha, Lubomír Šťastný
Komorná
Ivana Mrázková, Šárka Šilhánová, Blanka Kamarýtová, Diana Krucká
Scénář
Renée Nachtigallová

Originální hudební divadlo Praha

Telefonická rezervace:

mobil: +420 603 822 285

Podle Lomu 27
150 00 Praha 5

mobil: +420 603 822 285
e-mail : ohdp@volny.cz