ORIGINÁLNÍ HUDEBNÍ DIVADLO PRAHA

Soutěžící 2008

Umístění soutěžících v I. kole

Pořadí je dáno počtem získaných bodů. Do II. kola postoupilo prvních dvanáct soutěžících a v mladší kategorii Michaela Katráková.
První kategorie

Michaela Katráková – 122
Margarita Vilsone

Druhá kategorie

1. Olga Jelínková – 139
2. Matěj Chadima – 135
3. Julia Sophie Wagner – 123
4. Věra Likérová – 123
5. Lucie Hájková – 119
6. Václav Cikánek – 124
7. Vanda Šípová – 120
8. – 9. Veronika Mráčková – 106
8. – 9. Ivana Mikesková – 113
10. Manuela Maria Hager – 113
11. Xenie Podolchova – 107
12. Kateřina Hájková – 103
Šárka Malínková
Jitka Mudrová
Jaroslav Myšák
Marie Steinerová

Umístění soutěžících ve II. kole

Do III. kola postoupilo pět soutěžících ze druhé kategorie a Michaela Katráková z kategorie první.
První kategorie

Michaela Katráková – 122 + 112 – 234

Druhá kategorie

1. Olga Jelínková – 139 + 141 – 280
2. Matěj Chadima – 135 + 135 – 270
3. Věra Likérová – 123 + 118 – 241
4. Lucie Hájková – 119 + 121 – 240
5. Julia Sophie Wagner – 123 + 134 – 257

Umístění soutěžících ve III. kole
První kategorie

3. místo – Michaela Katráková

Druhá kategorie

1. místo – Olga Jelínková
2. místo – Věra Likérová
2. místo – Matěj Chadima
3. místo – Lucie Hájková
Uznání za mimořádnou interpretaci písní – Julia Sophie Wagner

Originální hudební divadlo Praha

Telefonická rezervace:

mobil: +420 603 822 285

Podle Lomu 27
150 00 Praha 5

mobil: +420 603 822 285
e-mail : ohdp@volny.cz