ORIGINÁLNÍ HUDEBNÍ DIVADLO PRAHA

Propozice

Kompletní pravidla soutěže.

Podmínkou pro přijetí do soutěže je vyplnění přihlášky a zaplacení přihlašovacího poplatku.
Soutěžit budou pěvci ve dvou kategoriích:
I. kategorie – pěvci do věku 19-ti let (včetně)
II. kategorie – pěvci od 20-ti do 35-ti let
Přihlásit se může každý, kdo zvládne nastudovat soutěžní repertoár, t.j.:
1. kategorie celkem 5 skladeb W. A. Mozarta, z toho minimálně 2 písně a 2 árie, (operní, koncertní nebo oratorní) pátou skladbu zvolí soutěžící podle svého uvážení (píseň nebo árie)
2. kategorie celkem 7 skladeb W. A. Mozarta – 3 písně a 4 árie (operní, koncertní nebo oratorní) dle vlastního výběru

Co je nového, je fakt, že je vyhlášena cena za interpretaci české písně 18. století – je to nepovinná skladba, takže můžete mít v repertoáru jen písně W. A. Mozarta, nebo místo jedné z nich píseň některého českého autora 18. století.
Hudební vzdělání není podmínkou.
Pokud se chcete zúčastnit soutěže, vyplňte, prosím, registrační formulář nebo si jen vytiskněte a vyplněný odešlete poštou na adresu: OHDP, Podle Lomu 27, 155 00 Praha 5.
Přihláška se stává závaznou po zaplacení účastnického poplatku, jenž činí pro 1. kategorii 2.800,- Kč (130,- EUR a pro 2. kategorii 3.600,- Kč (160,- EUR) a je nutné jej uhradit do 31. 7. (převodem na účet u Komerční banky Praha, č.ú.: 268646021/0100, jako variabilní symbol platby uveďte, prosím, své rodné číslo).
V momentě, kdy obdržíme Vaši platbu, vystavíme doklad o registraci a zaplacení poplatku, který můžete eventuálně použít jako daňový doklad.
Účastníkům festivalu bude zajištěna korepetice, pěvecké kurzy a účast na všech seminářích a přednáškách. Dále mají soutěžící zdarma vstupné na slavnostní koncert a všechny koncertní festivalové aktivity. Součástí je i pozvání na závěrečný festivalový raut.
Uvítáme i pasivní účastníky festivalu – tady není žádná věková hranice – všechny semináře i soutěžní kola jsou zdarma přístupné veřejnosti. V případě nedostačující kapacity sálu mají samozřejmě přednost festivaloví soutěžící.
Pokud máte zájem zúčastnit se pouze pěveckých kurzů, které budou probíhat ve dnech ihned po soutěži, vyplňte prosím hlavičku registračního formuláře a do komentáře uveďte – pouze pěvecké kurzy. Podmínky k zaplacení jsou stejné jako pro účastníky soutěže. Kurzy nejsou určeny pro začátečníky.

1.kolo soutěže – obě kategorie

Každý zazpívá jednu píseň a jednu árii z přihlášeného repertoáru podle vlastního výběru. Pokud to bude porota považovat za nutné, má právo požádat soutěžícího ještě o jednu skladbu.
2.kolo soutěže – 1. kategorie

Každý zazpívá dvě skladby z přihlášeného repertoáru podle výběru poroty.
2.kolo soutěže – 2. kategorie

Každý zazpívá dvě nebo tři skladby z přihlášeného repertoáru podle výběru poroty.
3.kolo soutěže – obě kategorie

Rozsah i výběr repertoáru podle rozhodnutí poroty.
Ubytování

Zájemcům o ubytování v Praze je zajistí ve všech cenových kategoriích agentura OR-FEA, spol. s.r.o.

OR-FEA ,spol. s.r.o.
Těšnov 9
110 00 – Praha 1
Tel: +420 224 814 458, 224 813 580
Fax: +420 224 812 612
e-mail: incoming@orfea.cz
pí. Ivana Sládková

Originální hudební divadlo Praha

Telefonická rezervace:

mobil: +420 603 822 285

Podle Lomu 27
150 00 Praha 5

mobil: +420 603 822 285
e-mail : ohdp@volny.cz