ORIGINÁLNÍ HUDEBNÍ DIVADLO PRAHA

Porota

Tom Krause – bas-baryton

Tom Krause, finský baryton, původně vystudoval na univerzitě v Helsinkách psychologii. Přestože studia úspěšně dokončil, změnil směr své kariéry a začal studovat zpěv – nejprve v Helsinkách, poté na vídeňské a berlínské hudební akademii.

Od svého debutu v Berlíně v roce 1957 se Tom Krause stal jedním z nejuznávanějších barytonů s širokým repertoárem od J. S. Bacha až k Messiaenovi. Působil tři roky v Deutsche Oper Berlin, od roku 1962 je členem Hamburské státní opery. Ztvárnil řadu hlavních rolí ve světových premiérách mnohých oper. Nezapomenutelný baryton Toma Krauseho zazněl v nejznámějších operních domech v Evropě, včetně milánské La Scaly, Vídeňské státní opery, Londýna, Berlína, Mnichova, Brusselu, Amsterodamu či Říma.

Za zpěv ve Válečném Requiem získal Tom Krause cenu Harrieta Cohena. V roce 1963 debutoval v USA v Tangelwood s Bostonským symfonickým orchestrem. Vystoupil též v Carnegie Hall. Od té doby byl zván řadou evropských předních divadelních scén – objevil se v Londýně, Berlíně, Vídni, Miláně a Paříži, kde zpíval ve Figarově svatbě, Hoffmannových povídkách, Popelce, Parsifalovi, Elektře, Cosi fan Tutte ve velké opeře Palais Garnier a v opeře Bastille vystoupil např. v Pikové dámě, Kátě Kabanové, nebo v Messiaenově Sv. Františku z Assisi. Zúčastnil se nejrůznějších hudebních festivalů – např. v Londýně, Bejrůtu, Glyndenbourne, Vídni, Baalbecku. V roce 1967 získal ocenění „Kammersänger“ a téhož roku úspěšně debutoval v Metropolitní opeře v roli hraběte Almavivy.

Tom Krause zpíval v oratoriích, nesčetněkrát přednášel písňové recitály. Koncem 60. let spolupracoval s Metropolitní operou a Hamburskou státní operou. Mezi jeho významné role patří Don Giovanni, Hrabě Almaviva, Amonasro, Germont, Don Carlos (Forza del Destino), Escamillo, Malatesta, Oreste (Elerktra), Marcello a Nick Shadows (Život prostopášníka – Stravinský).

Tom Krause se účastní řady hudebních festivalů, na Salzburském festivalu je téměř každoročním hostem. Své zkušenosti Tom Krause předává studentům v Hamburku i na řadě pěveckých soutěží po celém světě.
Zdena Kloubová – soprán

Patří k předním českým operním pěvkyním. Nastudovala více než dvě desítky stěžejních rolí koloraturního a lyricko – koloraturního oboru. Pravidelně hostuje na zahraničních operních a koncertních pódiích (Německo, Francie, Itálie, Velká Británie, USA i jinde). Spolupracuje s významnými dirigenty (Mackerras, Baudo, Delogu, Masur, Bělohlávek atd.) a hudebními tělesy (Česká filharmonie, Symfonický orchestr FOK, Pražská komorní filharmonie, Liverpool Philharmonic Orchestra, MDR Orchester Leipzig, BBC Orchestra London atd.). Repertoár Zdeny Kloubové je velmi široký, od písní po kantáty a oratoria. Natočila více než 20 CD, je zvána na domácí i zahraniční hudební festivaly. V roce 2004 debutovala na prestižním festivalu BBC Proms Concert v londýnské Royal Albert Hall (Glagolská mše, dirigent Kurt Masur). Od roku 1996 vystupuje Zdena Kloubová pravidelně v Japonsku. Odborná kritika vyzdvihuje především její muzikálnost, temperament, přirozený projev a oceňuje její pěveckou techniku i výrazný herecký talent.
Jan Chalupecký – dirigent opery Národního divadla v Praze

Je absolventem pražské Státní konzervatoře (obor violoncello), svou profesionální uměleckou dráhu začínal jako člen orchestru a posléze dirigent v Komorní opeře Praha v letech 1990 – 1993. V sezóně 1993/1994 začal své působení v Národním divadle v Praze, jako asistent fenomenálního českého dirigenta Zdeňka Košlera. Od roku 1994 se v ND postupně představil za dirigentským pultem v patnácti titulech. V dubnu 2004 pro ND uvedl světovou premiéru opery M. Smolky Nagano. Se souborem opery ND vystoupil také na zahraničních zájezdech v Japonsku, Hong Kongu, Slovensku a Maďarsku, několikrát dirigoval na prestižním mezinárodním festivalu Pražské jaro. Jan Chalupecký spolupracuje i s jinými soubory, především s Operou Mozart, Městským divadlem v Ústí n. L. a Státní operou Praha. V letech 1997-1999 působil jako šéfdirigent Plzeňské filharmonie. Spolupracoval s Deutsches Kammer Orchester, souborem Čeští komorní sólisté, Symfonickým orchestrem FOK hl. města Prahy, Moravskou filharmonií Olomouc, Státní filharmonií Brno a Pražskou komorní filharmonií. S Českým národním symfonickým orchestrem absolvoval Jan Chalupecký řadu nahrávání filmové hudby a zahraničních turné.
Jiří Kotouč – profesor na Konzervatoři Praha

Jiří Kotouč se narodil v Praze, vystudoval Pražskou Konservatoř (zpěv, bicí, staré nástroje, dirigování) u profesorů Lad.Vachulky, Alberta Peka, Jar.Horáka, Jar.Obenbergera a dalších. Zpěv studoval nadále u Růženy Židové, žačky Fernanda Carpiho. Ric. Muti a Marcello Panni mu poskytli konzultace v dirigování. V roce 1973 absolvoval dlouhodobý seminář staré hudby v Bruggách. Již v roce 1963 během studií založil soubor CAMERATA NOVA, v roce 1966 komorní ensemble COLLEGIUM FLAUTO DOLCE. S těmito vokálně-instrumentálními soubory koncertoval po celém světě např.: Benátky, Řím, Neapol, Athény, Madrid, Barcelona, Paříž, Ženeva, Brusel, Bruggy, Berlin, Stuttgart, Vídeň, Insbruck, Salzburg, Kodaň, Drottingholm, Stockholm, Varšava, Moskva, Riga, Vilnius, Tallin, Budapešť, Bukurešť, Sofia, mnohá města tehdejšího Československa, ale i australský Perth, Havana, Vancouver, Whitehouse a mnoho dalších. Jako cembalista spolupracoval s Pražským komorním orchestrem bez dirigenta, Pražskými madrigalisty, Virtuosi di Praga, Opera Mozart etc. V 80.letech min.století začal dirigovat především barokní opery (Pergolesi-La serva patrona, Purcell-Dido and Aeneas, Monteverdi-Ballo delle ingrate, Combattimento di Tancredi, Handel-Alcina, Rodelinda, Rinaldo, Bononcini-Astarto, Vivaldi-Orlando furioso) a mnohá oratoria a duchovní hudbu doma i v zahraničí.

Vyučoval zpěv na Valtické letní škole (jíž byl rovněž uměleckým ředitelem), Vysoké hud.škole v Bavorsku, Týnské škole a v současné době vyučuje na Konzervatoři Praha. Jeho absolventi působí ve velkých operních domech doma i v zahraničí.(Ludmila Vernerová, Pavla Vykopalová, Marie Fajtová, EvaMüllerová, Hana Blažíková, Tomáš Černý, Martin Šrejma, Matěj Chadima a další. Je uměleckým ředitelem Opery Mozart Praha, která uvádí Mozartovy opery ve Stavovském divadle v letní sezóně. Pro italskou firmu Nuova Era natočil CD “Amore,Venere,Tersicore“, pro Rotag “Hudba pražské Lorety“ a „Dávná hudební kratochvíle“. Některé barokní opery vyšly jako live nahrávky.
Pavel Horáček – bas

Absolvoval Státní konzervatoř v Praze ve třídě prof. Jaroslava Horáčka. Již v době studia získal několik významných ocenění: 1975 – 1. cena ve Dvořákově soutěži v Karlových Varech, zvláštní uznání za interpretaci Dvořákovy písně a 1. cena v soutěži československých konzervatoří; 1977 – 3. cena v mezinárodní pěvecké soutěži v Ženevě. Na Mezinárodní soutěži v Mnichově získal v roce 1980 3. cenu již jako sólista opery Národního divadla, jejímž členem se stal roku 1978, tedy ve svých 23 letech, dva roky po absolutoriu.

Zahraniční stáže – v Sieně u prof. Giorgia Favareta a v Salzburgu u prof. Ettora Campogallianiho.

V jeho repertoáru jsou nejčastěji zastoupeny role z díla B. Smetany – Bonifác (Tajemství), Budivoj (Dalibor), Chrudoš (Libuše), Rarach (Čertova stěna). Ze světového repertoáru je to dále Mozartův Figaro a Don Giovanni (29.10.1987 zpíval titulní roli Dona Giovanniho ve Smetanově divadle k 200. výročí premiéry v Praze pro čs. televizi a rozhlasové stanice OIRT), Gounodův Mefisto, Weberův Kašpar a Bartókův Modrovous. Soudobá tvorba je zastoupena postavou Hrbáče v opeře Podivuhodné dobrodružství Arthura Rowa od Ivana Jirko. Ve většině těchto rolí vystoupil i na zahraničních scénách, většinou v rámci uměleckých zájezdů opery Národního divadla v Praze např. (SSSR, Moskva – Budivoj, NSR – Figaro, Japonsko – Don Giovanni), ale také jako host významných scén a pódií (např. Státní opera Berlín – Figaro; Carnegie Hall, New York – koncertní provedení Smetanovy Libuše jako Lutobor s Gabrielou Beňačkovou, první uvedení tohoto díla v zahraničí s dalšími americkými sólisty).

Vedle své jevištní činnosti se věnuje také soustavně písňové tvorbě jak v tuzemsku (písňový koncert v rámci Pražského Jara 1981, na Mezinárodní tribuně mladých umělců), tak i v zahraničí (Rusko , Francie, Itálie, BRD – při Festivalu mladých umělců v Bayreuthu). Často účinkuje s našimi orchestry – SOČR Praha (ve studiu i na koncertech – Šostakovičova 13 a 14 symfonie, Berliozovo Faustovo prokletí), FOK Praha, Filharmonie Ostrava, Olomouc, Zlín a Slovenská filharmonie.
PhDr. Ivan Ruml – hudební vědec, redaktor Českého rozhlasu

Český novinář, operní redaktor, autor rozhlasových pořadů a televizních dokumentů Ivan Ruml se narodil v Českých Budějovicích. Studoval na Pražské konzervatoři a na Filozofické fakultě University Karlovy obory dějiny hudby a dějiny divadla. Byl redaktorem Československé tiskové kanceláře, hudebním redaktorem Československého rozhlasu, dramaturgem vydavatelství Supraphon, šéfredaktorem časopisu Musica, programovým dramaturgem České televize a hudebním redaktorem Českého rozhlasu. V současnosti připravuje pro české vysílání sobotní přímé přenosy z Metropolitní opery v New Yorku, dále operní programovou nabídku Evropské vysílací unie a sobotní operní večery na stanici Český rozhlas 3 – Vltava. Už šest let autorsky vytváří program Krásné hlasy, který se vysílá každou neděli ve 13 hod. Spolupracuje s Českou televizí jako scénárista a tiskový mluvčí mezinárodního televizního festival Zlatá Praha. O tomto festivalu vytvořil televizní dokument z jeho historie, dále dokumentární film o české janáčkovské pěvkyni Libuši Domanínské, televizní program o historii Prodané nevěsty a Libuše, vedl hodinový rozhovor s legendární sopranistkou Dame Joan Sutherland v cyklu Evropané. Je autorem četných novinových a časopiseckých článků o klasické hudbě.

Originální hudební divadlo Praha

Telefonická rezervace:

mobil: +420 603 822 285

Podle Lomu 27
150 00 Praha 5

mobil: +420 603 822 285
e-mail : ohdp@volny.cz