ORIGINÁLNÍ HUDEBNÍ DIVADLO PRAHA

O festivalu

Ad honorem Mozart – Praga

Myšlenka uspořádat hudební festival se soutěží pro mladé mozartovské pěvce se ne náhodou zrodila v roce 2006, kdy celá Evropa žila oslavami významného výročí jednoho z největších hudebních velikánů všech dob W. A. Mozarta. Je všeobecně známo, že Mozart Prahu miloval a Praha milovala Mozarta. Figarova svatba, která ve Vídni propadla, se v Praze setkala s famózním úspěchem. Pražská hudební společnost poté u Mozarta objednala operu Don Giovanni, dnes označovanou jako „opera oper“ a v Praze na Bertramce strávil Mozart ve společnosti Josefíny Duškové nemálo šťastných chvil. Od jeho první návštěvy v Praze, v mrazivém lednu roku 1787, se tu tento hudební génius hřál na výsluní obdivu, cti a lásky všech Pražanů a snad nebude přehnané tvrzení, že tento obdiv a úcta přetrvávají dodnes.

Od myšlenky nebylo daleko k činům a tak se nám i přes počáteční peripetie podařilo zrealizovat první ročník hudebního festivalu AD HONOREM MOZART – Certamen iuvenum opera Mozartiana canentium sollemne. Zúčastnili se ho soutěžící nejen z Čech, ale i ze Slovenska, Německa, Korey a Spojených států a na své si přišli nejen oni, ale i hudby milovní diváci. Cílem festivalu bylo umožnit mladým mozartovským pěvcům setkání s renomovanými mozartovskými umělci a odborníky, kteří se snažili prohloubit jejich znalosti a předat své vlastní zkušenosti s interpretací rozsáhlého Mozartova díla. V podobném duchu proběhly další ročníky a letos chystáme festival již popáté.

Po čtyřech ročnících na Bertramce jsme rádi a s vděčností využili vstřícnosti vedení Konzervatoře a ladičské školy Jana Deyla a umístili jsme hlavní sídlo festivalu právě tam, do Strakovského paláce, na Maltézské náměstí 14, Praha 1, 118 44 Praha 1 – Malá Strana.

Do pěvecké soutěže, pořádané v rámci festivalu, se může přihlásit každý, kdo zvládne nastudovat předepsaný soutěžní repertoár, přičemž hudební vzdělání není podmínkou. Letos jsou vyhlášeny dvě pěvecké kategorie: 1. kategorie do 19-ti let včetně (repertoár: celkem 5 skladeb, z toho minimálně 2 písně a 3 árie, nebo 3 písně a 2 árie – dle vlastního výběru) a 2. kategorie od 20-ti do 35-ti let včetně (repertoár: celkem 7 skladeb, 3 písně a 4 árie W. A. Mozarta, operní, koncertní nebo oratorní – dle vlastního výběru).

V odborné porotě letos zasednou: Tom Krause, Zdena Kloubová, Jiří Kotouč, Jan Chalupecký, Dr. Ivan Ruml a Pavel Horáček.(CV porotců viz záložka „porota“)

Vedle pěvecké soutěže probíhají v rámci festivalu koncerty, divadelní semináře a pěvecké kurzy. Všechny semináře i první a druhé kolo soutěže jsou zdarma přístupné veřejnosti. Vyvrcholením festivalu je bezpochyby veřejné finále soutěžících ve Stavovském divadle. Finalisty tu v písních doprovází doc. Jaroslav Tůma a v áriích Sukův komorní orchestr, po přestávce následuje vyhlášení vítězů a galakoncert hvězd naší operní scény. V minulých ročnících tu vystoupili např. Eva Urbanová, Aleš Briscein, Roman Janál, Vratislav Kříž a další.

Věříme, že se nám i letos podaří naplnit poslání festivalu a spokojeni budou nejen mladí umělci, kteří se rozhodnou zúčastnit soutěže, ale i diváci, kteří je přijdou podpořit v nelehkém klání.

Originální hudební divadlo Praha

Telefonická rezervace:

mobil: +420 603 822 285

Podle Lomu 27
150 00 Praha 5

mobil: +420 603 822 285
e-mail : ohdp@volny.cz